Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania., teksty znajomych, strona 4

451 tekstów zna­jomych Użyt­kowników.

Bez kompromisu

milczysz
a ja i tak wiem
co kry­je się w twej głowie
patrzysz
lecz oczy nie widzą
a ja już ci nie powiem

co było to było
aria kończy się
to już os­tatni dźwięk

i znów pus­ty wzrok
znów nas­trój wisielca
znów zamknięte [...] — czytaj całość

wiersz • 3 grudnia 2015, 16:02

Chciałbym wie­dzieć ile ra­zy trze­ba się minąć, żeby siebie odnaleźć. 

myśl • 2 grudnia 2015, 18:28

Czas jest piep­rzo­nym sa­dystą, bo niemiłosier­nie się wlecze wte­dy, gdy naj­bar­dziej bo­li, a gna jak sza­lony wte­dy, gdy jest dobrze... 

myśl • 1 grudnia 2015, 14:15

Fakt, że nie pójdę bić się dla za­sady z trzy ra­zy większym ode mnie gościem nie oz­nacza, że nie mam jaj...tak sa­mo jak fakt, że nie pójdę dać się za­bić dla idei za ten kraj, nie oz­nacza, że nie jes­tem pat­riotą i idealistą...bo cze­gokol­wiek człowiek chce się na­pić. to po­winien zag­ry­zać to rozumem. 

myśl • 30 listopada 2015, 18:23

Pies­kie życie mówi­cie...a ja co raz częściej bar­dzo zaz­droszczę tym zwie­rza­kom ich życia... 

myśl • 22 listopada 2015, 16:16

Na czym świat stoi, na tym nikt nie usiądzie. 

myśl • 13 listopada 2015, 14:17

Ku­la ziem­ska jest okrągła...ale świat i tak jest kanciasty. 

myśl • 12 listopada 2015, 15:26

Ludzie bez przer­wy usiłują ściągać na ziemie skrzyd­la­te dusze, tyl­ko dla­tego, że sa­mi są nielotami. 

myśl • 9 listopada 2015, 14:22

A gdy­by tak pier­wsze­go lis­to­pada za­miast ku­pować znicze zmarłym, zeb­rać od wszys­tkich ludzi pieniądze, które na to przez­naczy­li i od­dać je na ra­towa­nie żywych, to ile mniej grobów byłoby za­pełnionych przez ko­lej­ny rok? 

myśl • 4 listopada 2015, 14:52

Myślo­wy al­pi­nizm niektórym przys­parza zakwasów. 

myśl • 30 października 2015, 09:52
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

PetroBlues