Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania., listy

4 teksty (lis­ty) – auto­rem jest Ile.Znasz.Spo­sobow.Za­bija­nia..

Znowu Ty

Niena­widze Cię za to, ze Ciebie kocham.
Za to, ze so­bie mil­czysz, cho­ciaż zdażysz za­mil­knać na zaw­sze dla mnie.
Za to, ze mnie po pros­tu zos­ta­wileś jak­by zam­knięcie oczu i ust na mnie roz­wiazało wszystko.
Mogę so­bie krzyczeć jak to mam wy­jeb**e, ze mnie nic nie rusza...tyl­ko no­cy nie oszukam.
To ja umieram każdej no­cy. Niena­widzę Ciebie kochać.
Bo stałam sie dla Ciebie po­wiet­rzem, tak bar­dzo obojętna.
Kocha­ny mój.
Niena­widzę Ciebie kochać. 

list
zebrał 1 fiszkę • 22 lutego 2017, 04:40

spotted story

Od­po­wiedź na Two­je py­tanie - proszę bar­dzo. Nie wiem ja­kiej od­po­wie­dzi się spodziewałeś, ale każdy wyróżnia się z tłumu... Mo­jej ma­nii pi­sania li­terek w tłumie nie wi­dać, ale pot­ra­fię ich użyć do [...] — czytaj całość

list
zebrał 3 fiszki • 17 maja 2014, 23:40

mało istotne

Dro­ga koleżanko,
od­po­wiadając na Two­je wy­wody, nie sądzę, aby miłość była czymś naj­ważniej­szym w życiu. Czy to źle, że nie sta­wiam jej na liście priory­tetów? W związku, czy też zaręczo­ne. Po co? By [...] — czytaj całość

list
zebrał 3 fiszki • 28 stycznia 2014, 03:17

coś o mnie, coś o Tobie

mor­derca te­lefonów, psycho­pat­ka, ... blondynka
jes­tem osobą, którą chcesz poz­nać, ale jes­teś zbyt słaby, aby przełamać wszel­kie ba­riery, który­mi się otaczam
mam spo­ro do po­wie­dze­nia, ale nie da się te­go ogarnąć w porówna­niu z tym co mogę napisać
wszechstron­na, uza­leżniona od pas­ji, ludzi, Twe­go głosu, zielo­nej herbaty
jes­tem krzyczącą roz­paczą, ro­biącą po­kaz swej wyima­gino­wanej dep­resji, której i tak nie zauważysz...
tak opiszę słowo "ja"
A Ty? jak je opiszesz? 

list
zebrał 4 fiszki • 8 marca 2013, 12:29

Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania.

Jest więcej niewiadomych od wiadomych... życie uczy nas tego, że nic nie jest pewne, nic nie jest wieczne. Nie jestem wieczna, nie jestem pewna, że będę tak długo jak chcę.

Zeszyty
 • Bóg – pot­rzeb­ny od za­raz na te­raz

 • Ból – Po­noć uszlachet­nia

 • Dusza w słowach – tyl­ko nielicznym uda­je się ją zam­knąć

 • Miłość – czy jest, czy nie i tak jest źle

 • Muzyka – Lek na całe zło te­go świata?

 • Pasja – Nie jest przez­naczo­na dla każde­go

 • Pożądanie – czy one kieru­je na­mi

 • Przyjaźń – Lep­sza niż ja­kaś tam miłość

 • Samotność – Połama­ne kwiaty żyją sa­mot­nie

 • Sprzeczności – Po­dob­ne nie oz­nacza ta­kiego sa­mego

 • Strach – I co, masz szyb­sze bi­cie ser­ca

 • Śmierć – I tak nic na to nie po­radzisz

 • Tęsknota – wyr­wa w ser­cu, której nie za­sypiesz uśmie­cha­mi

 • Urzekła mnie Twoja historia – śmie­szne, niedorzeczne, żar­ty miesiąca

 • Wiosenne uczucia i pogoda – Nie mogę się docze­kać

 • Zdrada – Nóż w ple­cach by mniej przeszkadzał

 • Zima i mroźne przemyślenia – brrrr, jeszcze trochę śniegu i za­marznę

 • Życie – Tak wiado­me a jed­nak nie do opi­sania

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania.

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

13 listopada 2017, 00:45Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st To jej wi­na. Przez cze­koladę [...]

13 listopada 2017, 00:33Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st Słowa piosen­ki muszą śpiewać, [...]

12 listopada 2017, 15:44Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. do­dał no­wy tek­st Zamykam oczy

6 listopada 2017, 21:46yestem sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 20:52Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 06:37yestem sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 03:35Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 01:02yestem sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 00:52Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. do­dał no­wy tek­st Nienawidzę

21 sierpnia 2017, 21:48Pankreator sko­men­to­wał tek­st Nie, nie nazwę te­go [...]