Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania.

91 tekstów – auto­rem jest Ile.Znasz.Spo­sobow.Za­bija­nia..

Zamykam oczy

Lubię...
czuć Two­je słowa...
jak wędrują po mo­jej skorze...
dla­tego jak mówisz i pat­rzysz...
za­mykam oczy 

erotyk
zebrał 2 fiszki • 12 listopada 2017, 15:44

Nienawidzę

Niena­widzę kłamstwa.
Głównie te­go jednego.
"Jes­tem dla Ciebie".

Ko­bieta, która niena­widzi mężczyzn

Niena­widzę jak ktoś ot­wiera her­me­tycznie zam­kniętą mnie, wcis­ka wy­powie­dziane słowa. Dusząc kłamstwami.

Ko­bieta, która niena­widzi mężczyzn

Niena­widzę pow­sta­wania.
Każdy następny upa­dek jest gorszy.
Spięte mięśnie przy­goto­wanie do upad­ku zawsze.

Ko­bieta, która niena­widzi mężczyzn

PADŁAŚ POWSTAŃ
NIE OCE­NIAJ LUDZI PO WYGLĄDZIE

Ko­bieta, która niena­widzi mężczyzn

Pod tym się podpisuje.
Upa­dając ko­lej­ny raz. 

dziennik • 6 listopada 2017, 00:52

Z kim wal­czysz i o co?
Ze sobą? O siebie?
Kim jestem?

Uwiel­biam wychodzić z cienia.
Tsss
Królo­wie Wszys­tkości hah 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 24 sierpnia 2017, 00:56

23.08

- Kocha­na, błyszczysz się.
- Nie, ja płonę.

Ciche roz­mo­wy z sobą to już nic, os­tatnio już na­wet wy­tykam so­bie brak rac­ji. Yin i Yang. Co się dzieje... 

dziennik • 23 sierpnia 2017, 19:09

Nie, nie nazwę te­go miłością pla­toniczną. Pochłonąłeś moją psychikę, tak jak rak Twój mózg. Zab­rałeś mi ser­ce, a raczej owładnąłeś mną, gdy zam­knęłam oczy wsłuchując się w Twój od­dech.
W mo­men­cie poz­na­nia byłam pus­ta. Bez Two­jej obec­ności czu­je czym jest pustka.
Za­biłam Ciebie w mo­jej głowie.
Nie była nam da­na fi­zyczność, a mam w so­bie Two­jego truchło.
Tak, miłość psychiczna jest spo­sobem zabijania. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 sierpnia 2017, 21:45

Wstrzymane iskry

Mo­je prag­nienia są tak bar­dzo łatwopalne.
Słowa ja­kie mam na języ­ku to od­pa­lone zapałki.
Płonę od środ­ka, ale słów nie wy­powiem.
Troska.
Spłoniesz.
A ogień weźmie wszys­tko.
Nie chcę Ciebie trochę.
Wier­na si­le płomieni.
Pi­roman­ka z lodu. 

erotyk
zebrał 2 fiszki • 30 lipca 2017, 03:58

18.07

Cza­sami wpa­dam w ni­cość. Śred­nio dwadzieścia siedem dni w miesiącu. Każda noc to ta­ka nicość.
Cza­sami żałuję, że stworzyłam siebie w ta­ki sposób, ale nie widzę lep­sze­go spo­sobu... Nieświado­mość da­wałaby szczęście. Zas­ta­nawiam się [...] — czytaj całość

dziennik • 18 lipca 2017, 16:23

5.07 noc tych samych myśli innej nocy

Prze­licznik strat i zysków, ilości za­bić i zmar­twychwstań. Czuję się jak wąż, czuję się jak kot. Zas­ta­nawiam się ko­lejną "inną" noc z rzędu, ile jeszcze zos­tało mi skór do ściągnięcia swoich emocji [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 5 lipca 2017, 23:35

Fem­me fatale

Nie, nie po­wiem Ci, że mnie pociągasz.
Nie, nie po­wiem Ci, że widzę w To­bie mężczyznę.
Nie, nie po­wiem Ci, że Twój sposób myśle­nia pochłania sen z po­wiek moich... nocy.
Nie, nie po­wiem Ci, [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 3 fiszki • 27 czerwca 2017, 19:08

Da­lej go nie wyr­wałaś? - Za­pytała Wave
Nie mogę być psycho­patą i się narzu­cać - prawda?
Żad­ne mięso nie jest war­te bym za nim ga­niała, na­wet jeśli mam na nie piekielną ochotę. To on ma polować.

dam­sko-męskie ocza­mi (mózgiem) IZZZZ 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 25 czerwca 2017, 23:03

Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania.

Jest więcej niewiadomych od wiadomych... życie uczy nas tego, że nic nie jest pewne, nic nie jest wieczne. Nie jestem wieczna, nie jestem pewna, że będę tak długo jak chcę.

Zeszyty
 • Bóg – pot­rzeb­ny od za­raz na te­raz

 • Ból – Po­noć uszlachet­nia

 • Dusza w słowach – tyl­ko nielicznym uda­je się ją zam­knąć

 • Miłość – czy jest, czy nie i tak jest źle

 • Muzyka – Lek na całe zło te­go świata?

 • Pasja – Nie jest przez­naczo­na dla każde­go

 • Pożądanie – czy one kieru­je na­mi

 • Przyjaźń – Lep­sza niż ja­kaś tam miłość

 • Samotność – Połama­ne kwiaty żyją sa­mot­nie

 • Sprzeczności – Po­dob­ne nie oz­nacza ta­kiego sa­mego

 • Strach – I co, masz szyb­sze bi­cie ser­ca

 • Śmierć – I tak nic na to nie po­radzisz

 • Tęsknota – wyr­wa w ser­cu, której nie za­sypiesz uśmie­cha­mi

 • Urzekła mnie Twoja historia – śmie­szne, niedorzeczne, żar­ty miesiąca

 • Wiosenne uczucia i pogoda – Nie mogę się docze­kać

 • Zdrada – Nóż w ple­cach by mniej przeszkadzał

 • Zima i mroźne przemyślenia – brrrr, jeszcze trochę śniegu i za­marznę

 • Życie – Tak wiado­me a jed­nak nie do opi­sania

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania.

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

13 listopada 2017, 00:45Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st To jej wi­na. Przez cze­koladę [...]

13 listopada 2017, 00:33Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st Słowa piosen­ki muszą śpiewać, [...]

12 listopada 2017, 15:44Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. do­dał no­wy tek­st Zamykam oczy

6 listopada 2017, 21:46yestem sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 20:52Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 06:37yestem sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 03:35Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 01:02yestem sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 00:52Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. do­dał no­wy tek­st Nienawidzę

21 sierpnia 2017, 21:48Pankreator sko­men­to­wał tek­st Nie, nie nazwę te­go [...]